Disclaimer

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Coachpraktijk Schouten is een handelsnaam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063521.

Inhoud
De website van Coachpraktijk Schouten is met zorg en kunde samengesteld. Coachpraktijk Schouten streeft ernaar dat de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de verwijzingen of hyperlinks die zijn opgenomen. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Coachpraktijk Schouten is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Daarbij houdt Coachpraktijk Schouten zich, voor zover nodig, aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coachpraktijk Schouten behoudt zich het recht wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen.